English-Turkish translations for decontamination:

arındırma · other translations

decontamination arındırma

Decontamination program! Might work don't know.

Arındırma programı işe yarayabilir, bilmiyorum.

Initiate decontamination sequence.

Arındırma dizisini başlatın.

Watch it, decontamination tubes are hot.

Dikkat edin, arındırma tüpleri sıcak.

Click to see more example sentences