English-Turkish translations for decor:

Dekorasyon · dekor, dekor. · süsleme · other translations

decor Dekorasyon

Remote control for the decorations, but there's a second remote control for the robots.

Bu, dekorasyon için uzaktan kumanda ancak robotlar için de bir uzaktan kumanda var.

Senorita, no, no, it's for decoration, not for sale, sorry

Hanımefendi, hayır, hayır, dekorasyon için satılık değil, üzgünüm.

Also ice, cake, decorations, gifts, music and guests.

Ayrıca buz, pasta, dekorasyon, hediyeler, müzik ve konuklar.

Click to see more example sentences
decor dekor, dekor.

It's normal decor for a soldier.

Bir asker için normal bir dekor.

Now we need authentic costumes and decor.

Şimdi bize sahici kostüm ve dekor lazım.

It's not just the decor.

Olay sadece dekor değil.

Click to see more example sentences
decor süsleme

What are all the decorations for?

Bütün bu süslemeler ne için?

You're doing a great job, decorating committee.

Harika bir çıkarıyorsunuz, süsleme komitesi.

We only have Hanukkah decorations in our attic.

Bizim tavan arasında sadece Hanukkah süslemeleri var.

Click to see more example sentences