English-Turkish translations for decoration:

dekorasyon · dekor · madalya · süs · süsleme · süslemek · nişan · other translations

decoration dekorasyon

Remote control for the decorations, but there's a second remote control for the robots.

Bu, dekorasyon için uzaktan kumanda ancak robotlar için de bir uzaktan kumanda var.

Senorita, no, no, it's for decoration, not for sale, sorry

Hanımefendi, hayır, hayır, dekorasyon için satılık değil, üzgünüm.

Also ice, cake, decorations, gifts, music and guests.

Ayrıca buz, pasta, dekorasyon, hediyeler, müzik ve konuklar.

Click to see more example sentences
decoration dekor

It's normal decor for a soldier.

Bir asker için normal bir dekor.

Now we need authentic costumes and decor.

Şimdi bize sahici kostüm ve dekor lazım.

It's not just the decor.

Olay sadece dekor değil.

Click to see more example sentences
decoration madalya

Ezra Clark is a decorated soldier.

Ezra Clark, madalya almış bir asker.

Detective David Rhys, a highly decorated soldier.

Detective David Rhys, madalya kazanmış bir asker.

Multiple decorations, including two Purple Hearts.

Birçok madalya, iki tane mor kalp dahil.

Click to see more example sentences
decoration süs

This man had so many medals he came home decorated like a Christmas tree.

O kadar çok madalyası vardı ki eve süslenmiş bir Noel Ağacı gibi döndü.

He was a highly decorated officer, a good cop!

O iyi bir polis, bir çok süslü memuru oldu!

Does a green handkerchief decorated with golden harps mean anything to you?

Altın arplarla süslenmiş yeşil bir mendil sana bir şey ifade ediyor mu?

Click to see more example sentences
decoration süsleme

What are all the decorations for?

Bütün bu süslemeler ne için?

You're doing a great job, decorating committee.

Harika bir çıkarıyorsunuz, süsleme komitesi.

We only have Hanukkah decorations in our attic.

Bizim tavan arasında sadece Hanukkah süslemeleri var.

Click to see more example sentences
decoration süslemek

Jefferson, that scarf is to decorate the cannon, not you.

Jefferson, o fular topu süslemek için, seni değil.

Decorating the car, silly.

Arabayı süslemek için aptal.

Everything that decorates life is formative

Hayatımızı süsleyen her şey, gelişmeye yöneliktir.

decoration nişan

Former Army Ranger and decorated sniper.

Eski ordu muhafızı ve keskin nişancı.

Clouseau, the famous detective, was decorated by General Wadafi.

Meşhur dedektif Clouseau'ya, General Wadafi tarafından nişan verildi.