English-Turkish translations for decrease:

azaltmak · azalma · düşme · düşmek, düşürmek · other translations

decrease azaltmak

Gravitational and molecular degeneration are decreasing, but outside acceptable parameters.

Yerçekimi ve moleküler bozulma azalıyor. Ama dışarıda parametreler normal.

My brain activity's decreasing every day.

Her gün azalıyor beyin aktivitelerim.

Radar plot, range decreasing. Decreasing very rapidly.

Radar bilgisi, mesafe azalıyor çok hızlı azalıyor.

Click to see more example sentences
decrease azalma

This time with concomitant catastrophic decrease in brainwave activity.

Bu sefer beraberinde beyin dalgalarındaki yıkıcı azalma geldi.

Slight decrease in respiratory function,

Solunum fonksiyonlarında hafif bir azalma var.

decrease düşme

Plethysmograph revealed decreased lung capacity.

Pletismograf akciğer kapasitesinde düşme olduğunu gösterdi.

No decrease in speed.

Hızda bir düşme yok.

decrease düşmek, düşürmek

Pawnee raccoon attacks have decreased.

Pawnee rakun saldırıları düştü.