English-Turkish translations for decrepit:

bir ayağı çukurda · other translations

decrepit bir ayağı çukurda

And he's just as old and decrepit as I imagined.

Tam da hayal ettiğim gibi yaşlı ve bir ayağı çukurda.