English-Turkish translations for deduct:

tümdengelimli., tümdengelim, tümdengelimli · sonuç · düşmek · other translations

deduct tümdengelimli., tümdengelim, tümdengelimli

That's a very nice piece of deduction, Watson.

Bu çok iyi bir tümdengelim parçasıydı Watson.

Conan Doyle did model the character after James' brilliant deductive mind.

Conan Doyle karakteri James'in parlak tümdengelimli zekasından model almıştı.

Your deductive-reasoning skills are perfect for a place like Brown.

Tümdengelimli muhakeme yeteneklerin, Brown gibi bir yer için oldukça uygun.

Click to see more example sentences
deduct sonuç

It's an automatic deduction

Bu otomatik bir sonuç değil..

Just a logical deduction:

Hayır, mantıksal bir sonuç:

Brilliant deduction, Fred.

Mükemmel sonuç, Fred.

Click to see more example sentences
deduct düşmek

Come on, it's tax deductible.

Hadi ama, vergi düşüldü.

Hey! points deduction.

Hey! puanlar düşüldü.