deep freeze

That's her, the original deep freeze.

İşte o, orijinal derin dondurucu.

Deep freeze for feelings.

Duygular için derin dondurucu.

It's not just deep-freeze preservation.

Bu derin dondurucuda saklama yöntemine benzemez.

Outside is one big deep-freeze.

Dışarısı büyük bir derin dondurucu.