English-Turkish translations for default:

varsayılan · other translations

default varsayılan

That leaves you, by default, as the muscle. Oh.

Bu da seni, varsayılan olarak, kas gücü yapıyor.

And Joe black homeowner defaults. Marty:

Ve Joe Black varsayılan ev sahibi.

Always change your default admin password.

Her zaman varsayılan yönetici şifreni değiştir.