English-Turkish translations for defend:

savunmak · korumak · müdafaa etmek · other translations

defend savunmak

Come on, give me a chance to defend myself.

Kendimi savunmak için bana bir şans ver.

I'd like a chance to defend myself.

Kendimi savunmak için bir şans istiyorum.

Thank you for defending my honour, Jack.

Teşekkür ederim. Benim onur, jack savunmak için.

Click to see more example sentences
defend korumak

Be quiet! We defend this city not to protect these stones, but the people living within these walls.

Bu şehri savunuyoruz ama bu taşları korumak için değil bu surlar içinde yaşayan insanları korumak için!

Use this to defend yourself.

Kendini korumak için bunu kullan.

These animals were defended by women and children.

Bu hayvanlar kadın ve çocuklar tarafından korunuyor.

Click to see more example sentences
defend müdafaa etmek

Well, Dorfman was defending a drug dealer and there was this witness testifying for the prosecution, Kelli Gerber Smith.

Dorfman bir uyuşturucu satıcısını müdafaa ediyordu ve iddia makamı için ifade verecek bir tanık vardı, Kelli Gerber Smith.

Cesar Chavez wants to defend you!

Cesar Chavez sizi müdafaa etmek istiyor!

Preserve, protect and defend

Saklamak, korumak ve müdafaa etmek