English-Turkish translations for defense:

savunma · müdafaa · koruma · savunma silahları · müdafa · korunmasız, koru · korunma · defans oyuncusu · sanık · other translations

defense savunma

He wasn't always the secretary of defense and you're not our first client.

O her zaman Savunma Bakanı değildi ve sen de bizim ilk müşterimiz değilsin.

Defense Advanced Research Projects Agency.

İleri Savunma Projeleri Araştırma Ajansı.

The defense attorney will be worse.

Savunma avukatları daha kötü olacak.

Click to see more example sentences
defense müdafaa

I'm saying that this wasn't a simple case of self-defense.

Diyorum ki bu, basit bir meşru müdafaa vakası değildi.

Yeah, well, if it was self-defense, why'd they arrest him?

Evet, eğer nefsi müdafaa ise, onu neden tutukladılar?

Does that Iook Iike self-defense to you?

Bu, sana nefsi müdafaa gibi mi geliyor?

Click to see more example sentences
defense koruma

He had a defense fund.

Bir koruma fonu vardı.

It's some kind of self-defense mechanism.

Bir çeşit kendini koruma mekanizması var.

That protection spell is our strongest defense.

Koruma büyüsü en güçlü savunma silahımız.

Click to see more example sentences
defense savunma silahları

This isn't a defense mechanism, it's a weapon!

Bu bir savunma mekanizması değil. Bu bir silah!

Weapons, defensive tactics, ammunition, her military training.

Silahlar, savunma taktikleri, cephane, askeri eğitimi.

Weapons and defense shields activate.

Silah ve savunma kalkanları devrede.

Click to see more example sentences
defense müdafa

That is for self-defense.

Bu nefs-i müdafa için.

It was a mistake, self-defense.

O hataydı. Meşru müdafa.

They can't put you in jail for self-defense, KlTT.

Nefsi müdafa için seni hapse atamazlar, KITT.

Click to see more example sentences
defense korunmasız, koru

Missile Defense Batteries, Droids, everything we need, to protect our liberty.

Füze savunma bataryaları. Droidler. Özgürlüğümüzü korumak için ihtiyacımız olan her şey.

There's a difference between violence and self-defense.

Şiddetle kendini korumak arasında bir fark vardır.

Defense systems are protected by access barriers.

Savunma sistemleri erişim bariyerleri tarafından korunuyor.

Click to see more example sentences
defense korunma

Anonymity is a mutant's first defense against the world's hostility.

Gizlenmek, bir mutantın düşman dünyaya karşı ilk korunma önlemidir.

BlO-lNFECTlON DEFENSE WARD

İNFEKSİYON KORUNMA BÖLGESİ

defense defans oyuncusu

Joining me is Stubby "Stud-Daddy" Tanner, former defensive great.

Yanımda Stubby "Stud-Daddy" Tanner bulunuyor, eski defans oyuncusu.

defense sanık

Michael haller for the defense, your honour.

Sanık vekili, Michael Haller, Sayın Yargıç.