English-Turkish translations for defenseless:

savunmasız · other translations

defenseless savunmasız

What kind of monster would trap a poor, defenseless animal?

Ne tür bir canavar zavallı, savunmasız bir hayvanı tuzağa düşürür ki?

A weak, scared, defenseless little girl.

Zayıf, korkak, savunmasız küçük bir kız.

Why were those people living in this defenseless place?

O insanlar neden bu savunmasız yerde yaşıyorlardı?

Click to see more example sentences