English-Turkish translations for defensive:

savunma · savunan, savunmacı · defans · korumacı · savunma amaçlı · defansif · other translations

defensive savunma

He wasn't always the secretary of defense and you're not our first client.

O her zaman Savunma Bakanı değildi ve sen de bizim ilk müşterimiz değilsin.

Defense Advanced Research Projects Agency.

İleri Savunma Projeleri Araştırma Ajansı.

The defense attorney will be worse.

Savunma avukatları daha kötü olacak.

Click to see more example sentences
defensive savunan, savunmacı

Okay, look this guy already thinks it's a joke, so he may be a little defensive.

Tamam bak, bu adam bunun bir şaka olduğunu düşünüyor bu yüzden biraz savunmacı olabilir.

Maggie, really there's no reason to be so defensive.

Maggie, bu kadar savunmacı olman için bir neden yok.

And also for the country's defense.

Ve aynı zamanda ülkenin savunması da.

Click to see more example sentences
defensive defans

Defense on three. One! Two!

Bir, iki, üç, defans.

And that's how you play real defense.

Ve işte bu gerçek defans oyunudur.

You're a defensive player.

Sen bir defans oyuncususun.

Click to see more example sentences
defensive korumacı

Missile Defense Batteries, Droids, everything we need, to protect our liberty.

Füze savunma bataryaları. Droidler. Özgürlüğümüzü korumak için ihtiyacımız olan her şey.

There's a difference between violence and self-defense.

Şiddetle kendini korumak arasında bir fark vardır.

Defense systems are protected by access barriers.

Savunma sistemleri erişim bariyerleri tarafından korunuyor.

Click to see more example sentences
defensive savunma amaçlı

I didn't see any other defensive wounds.

Ben başka savunma amaçlı yaralar görmedim.

Not for self defense, but because it was right

Kendini savunma amaçlı değil, doğru olduğu için.

It's purely a defensive technology.

Bu tamamen savunma amaçlı bir teknoloji.

Click to see more example sentences
defensive defansif

What this country needs is a good defensive midfielder.

Bu ülkenin ihtiyacı, iyi bir defansif orta saha oyuncusu.

We also have to think defensively.

Aynı zamanda defansif de düşünmeliyiz.

Is a z-shot offensive or defensive?

Z Vuruşu defansif mi ofansif mi?