English-Turkish translations for defer:

ertelemek · other translations

defer ertelemek

Defering, that's great.

Ertelemek, bu harika.

He deferred a semester.

Kaydını bir dönem erteledi.