English-Turkish translations for deficient:

yetersiz · eksik · other translations

deficient yetersiz

Matt Jarvis suffers from a rare immune deficiency disorder.

Matt Jarvis az görülen bir bağışıklık sistemi yetersizliğinden muzdarip.

This pair seems a bit deficient for this type of destruction.

Bu çift bu tarz bir yıkım için birazcık yetersiz görünüyor. Katılıyorum.

Sir, you are both ungallant and deficient.

Efendim, siz ikiniz yetersiz ve yüreksizsiniz.

Click to see more example sentences
deficient eksik

The experience leaves a feeling of sweetness and deficient satisfaction.

Bu deneyim bir hoşluk hissi ve eksik bir tatmin bırakıyor.

More like sleep deficiency.

Daha çok uyku eksikliğinden.

You mean the iodine deficiency?

İyot eksikliğinden mi bahsediyorsun?

Click to see more example sentences