English-Turkish translations for definitely:

kesinlikle · kesin olarak · tamamen · elbette · açıkça · other translations

definitely kesinlikle

I don't know what kind of a lawyer he is, but he's definitely interesting.

Ne tür bir avukat olduğunu bilmiyorum ama, kesinlikle ilginç bir adam.

We definitely have a problem.

Kesinlikle bir sorunumuz var.

He is definitely not my problem, man.

Bu herif kesinlikle benim sorunum değil!

Click to see more example sentences
definitely kesin olarak

As I said, we don't have much, but we definitely have something.

Elimizde çok bir şey yok, ama bir şeyler olduğu kesin.

It's definitely some kind of symbol, but nothing I've ever seen before.

Bir tür sembol olduğu kesin. Ama daha önce böyle bir şeyi hiç görmedim.

Look, Jules, I know that you have very definite expectations for this weekend.

Bak Jules bu hafta sonu için kesin bir beklentilerin olduğunu biliyorum.

Click to see more example sentences
definitely tamamen

Some things have definitely changed.

Bazı şeyler tamamen değişti.

Blood definitely has a strange effect on her

Kan, onun üzerinde tamamen tuhaf bir etki yaratıyor.

And a body on ice is definitely a trophy.

Ve buz üzerindeki bir ceset tamamen bir hatıradır.

Click to see more example sentences
definitely elbette

Definitely, absolutely not.

Kesinlikle, elbette hayır.

Dogs definitely have memories.

Köpeklerin elbette anıları var.

Romantic definitely romantic, absolutely.

Romantik kesinlikle romantik, elbette.

Click to see more example sentences
definitely açıkça

You're so open and sweet and there is a definite thing here. It's just

Sen o kadar açık ve o kadar tatlısın ki. .ve ayrıca açık olan bir şey var.

It's a definite improvement.

Bu çok açık bir ilerleme.

Which, long story short, was definitely explainable.

Ki uzun lafın kısası, açıklanabilir bir olaymış.

Click to see more example sentences