English-Turkish translations for definitely:

kesinlikle · kesin olarak · tamamen · elbette · açıkça · other translations

definitely kesin olarak

As I said, we don't have much, but we definitely have something.

Elimizde çok bir şey yok, ama bir şeyler olduğu kesin.

No, but you definitely have a problem with me.

Hayır. Ama senin benimle bir derdin olduğu kesin.

Something definitely happened here.

Burada kesin bir şey olmuş.

I have no idea, but they're definitely alive.

Hiçbir fikrim yok, ama canlı oldukları kesin.

It's definitely some kind of symbol, but nothing I've ever seen before.

Bir tür sembol olduğu kesin. Ama daha önce böyle bir şeyi hiç görmedim.

Something bad definitely happened here.

Kesin kötü bir şey olmuş burada.

I'm definitely too old for this.

Bunun için çok yaşlı olduğum kesin.

I'm not sure, but it's definitely not a satellite.

Ben emin değilim. Ama bir uydu olmadığı kesin.

Look, Jules, I know that you have very definite expectations for this weekend.

Bak Jules bu hafta sonu için kesin bir beklentilerin olduğunu biliyorum.

And there's definitely a second one around!

Ve etrafta bir tane daha olduğu kesin!