English-Turkish translations for definition:

tanım · tanımlama · açıklama · other translations

definition tanım

Now I'll give you a definition.

Şimdi sana bir tanım vereceğim.

Hey, here's a fun definition.

Hey, burada eğlenceli bir tanım var.

We found another definition.

Başka bir tanım daha bulduk.

Click to see more example sentences
definition tanımlama

That would be another definition of nightmare.

Bu da kabus için başka bir tanımlama olmalı.

Walter, Leon, Terry and Charlie, The Definitions!

Walter, Leon, Terry ve Charlie, karşınızda Tanımlamalar!

definition açıklama

And thank you, Mrs. Florrick, for that biased definition.

Teşekkür ederim, Bayan Florrick, bu saptırıcı açıklama için.

I think that definition works.

Sanırım bu açıklama, işe yarar.