English-Turkish translations for deformity:

bozukluk · şekil bozukluğu · sakatlık · other translations

deformity bozukluk

But this same genetic deformity made him suitable for some Genetic experimentation.

Ama aynı bozukluk onu bazı genetik deneyler için uygun bir denek yapmıştı.

That's why he had the hallux abducto valgus deformity and the Lisfranc fracture.

Bu yüzden "hallux abducto valgus bozukluğu" ve Lisfranc kırıkları varmış.

He's a young guy with a deformity.

Şekil bozukluğu olan genç bir adam.

Click to see more example sentences
deformity şekil bozukluğu

He's a young guy with a deformity.

Şekil bozukluğu olan genç bir adam.

It's not a deformity. It's a scar.

Şekil bozukluğu değil.Sadece bir yara izi.

deformity sakatlık

Okay. All right then one day, there's this one donkey that's born and it's got, like, a massive deformation a birth defect, right?

Tamam Tamam sonra bir gün, Yeni doğan bu eşek varmış ve büyük bir sakatlığı varmış doğum kusuru, tamam mı?