English-Turkish translations for defraud:

dolandırmak · other translations

defraud dolandırmak

Defrauding an innkeeper.

Bir otelciyi dolandırmak.

I defrauded a major corporation.

Büyük bir şirketi dolandırdım.