English-Turkish translations for defy:

meydan okumak · karşı gelmek · karşı koymak., karşı koymak · other translations

defy meydan okumak

Communists, socialists, Christians, anonymous men and women defied the dictator in tiny groups.

Komünistler, sosyalistler, Hristiyanlar, erkekler ve kadınlar küçük gruplar hâlinde, meydan okudu.

Ladies and gentlemen, prepare yourselves for the most death-defying scene.

Bayanlar ve baylar kendinizi ölüme en çok meydan okuyan gösterilerden birine hazırlayın!

For the first time in this country, the death-defying human cannonball.

Ülkemizde ilk defa, ölüme meydan okuyan top güllesi bir insan.

Click to see more example sentences
defy karşı gelmek

We've made this veritable habit out of defying the odds particularly, William Adama.

İhtimallere karşı gelmek gibi bir alışkanlık edindik, özellikle de William Adama.

He defied a direct order.

Doğrudan bir emre karşı geldi.

All who defied them were destroyed.

Onlara karşı gelenlerin hepsi yok edildi.

Click to see more example sentences
defy karşı koymak., karşı koymak

But who could defy this?

Ama buna kim karşı koyabilir?