English-Turkish translations for degrade:

küçük düşürmek · düşürmek, düşmek · aşağılamak · other translations

degrade küçük düşürmek

You think it's me you degrade now, but it's not.

Şimdi beni küçük düşürdüğünü sanıyorsun ama öyle değil.

This is really degrading to women.

Bu, kadınları küçük düşüren bir şey.

Mom, this is degrading!

Anne, bu küçük düşürücü!

Click to see more example sentences
degrade düşürmek, düşmek

You think it's me you degrade now, but it's not.

Şimdi beni küçük düşürdüğünü sanıyorsun ama öyle değil.

This is really degrading to women.

Bu, kadınları küçük düşüren bir şey.

Mom, this is degrading!

Anne, bu küçük düşürücü!

Click to see more example sentences
degrade aşağılamak

like innocence, modesty, degradation and shame.

Masumiyet gibi, mütevazılık Aşağılanma Ve utanç.

The degradation claiming you, you've already become unbearable?

Arzuladığın aşağılanma dayanılmaz bir hale mi geldi?

Or symbolically to degrade and humiliate the victims.

Ya da sembolik olarak kurbanı küçük düşürmek ve aşağılamak için.

Click to see more example sentences