English-Turkish translations for degrading:

aşağılayıcı · Onur kırıcı · other translations

degrading aşağılayıcı

Rachel, we know how awful it was. How humiliating and degrading it was.

Rachel, ne kadar kötü olduğunu, ne kadar aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğunu biliyoruz.

Oh, I know. It's just a little degrading, that's all.

Biliyorum, bu sadece biraz aşağılayıcı, hepsi bu kadar.

Some experts say silicone breast implants are dangerous, unhealthy and degrading to women,

Bazı uzmanlara göre silikon meme implantları tehlikeli, sağlıksız ve aşağılayıcı.

Click to see more example sentences
degrading Onur kırıcı

Rachel, we know how awful it was. How humiliating and degrading it was.

Rachel, ne kadar kötü olduğunu, ne kadar aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğunu biliyoruz.

How humiliating and degrading it was.

Ne kadar aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğunu.

But it's so degrading.

Ama bu çok onur kırıcı.

Click to see more example sentences