English-Turkish translations for delay:

gecikme · rötar · erteleme · geciktirmek · ertelemek · geciktirme · gecikmeli · oyalamak · oyalanmak · other translations

delay gecikme

Ladies and gentlemen we apologize for the delay.

Baylar ve bayanlar bu gecikme için özür dileriz.

Sorry for the delay, ladies and gentlemen.

Gecikme için özür dileriz, bayanlar baylar.

Please accept our sincere apology for the delay.

Bu gecikme için lütfen en içten özürlerimizi kabul edin.

Click to see more example sentences
delay rötar

Unfortunately, my flight was delayed and I don't have his cell phone number.

Ne yazık ki uçağım rötar yaptı ve cep telefonu numarası ben de yok.

Wait a minute, Mrs Swanson's plane is delayed.

Dur bir dakika. Bayan Swanson'un uçağı rötar yapmış.

We're delayed two hours.

İki saat rötar yaptı.

Click to see more example sentences
delay erteleme

This is your only salvation is not time to delay or hesitation.

Bu senin tek kurtuluşun. Zaman erteleme veya tereddüt zamanı değil.

This is only a delay.

Bu sadece bir erteleme.

Your Honour, this is a delaying tactic publicity stunt.

Sayın Yargıç, bu bir erteleme taktiği, bir reklam numarasıdır.

Click to see more example sentences
delay geciktirmek

It has to have been a delayed reaction to Commander Tucker's radiation treatment.

Bu Komutan Tucker için radyasyon tedavisine gecikmiş bir tepki olmalı.

Maybe it's a delayed reaction kind of thing.

Belki de gecikmiş reaksiyon gibi bir şeydir.

Good luck with that. delayed rage..

Sana iyi şanslar. Gecikmiş öfke

Click to see more example sentences
delay ertelemek

And there's nothing we can do to delay this further.

Ve bunu daha fazla ertelemek için yapabileceğimiz bir şey yok.

There's no reason to delay

Ertelemek için sebep yok

I have another idea: delay tactics.

Başka bir fikrim var: taktikleri ertelemek.

Click to see more example sentences
delay geciktirme

No more delays, Stuart.

Artık geciktirme yok Stuart,

Yeouido team respond without delay.

Yeouido takımı geciktirmeden cevap verin.

delay gecikmeli

Mm, how, like a delayed-release bomb?

Nasıl yani gecikmeli bomba gibi mi?

delay oyalamak

Delay them until I arrive.

Ben gelene kadar onları oyala.

delay oyalanmak

And that's the third delay of game penalty.

Ve bu da oyundaki üçüncü gecikme penaltısı.