English-Turkish translations for deliberately:

kasten · kasıtlı olarak · other translations

deliberately kasten

I would never, never, never in a million years deliberately hurt a child.

Milyon yıl bile geçse asla ama asla bir çocuğu kasten incitmem.

I was born normal, but this woman deliberately ruined me.

Ben normal biri olarak doğdum, ama bu kadın beni kasten mahvetti.

Or perhaps the Doctor altered the music deliberately.

Veya belki de Doktor müziği kasten değiştirdi.

Click to see more example sentences
deliberately kasıtlı olarak

She is either holding something back or she is deliberately lying.

Ya bir şeyler saklıyor ya da kasıtlı olarak yalan söylüyor.

Mr. Neelix have you deliberately poisoned this man?

Bay Neelix kasıtlı olarak bu adamı zehirlediniz?

That guy just pulled it out deliberately.

Bu Adam sadece kasıtlı olarak bunu çekti.

Click to see more example sentences