English-Turkish translations for delirium:

hezeyan · çılgınlık · other translations

delirium hezeyan

Weeks of fever and delirium.

Ateş ve hezeyan haftaları.

delirium çılgınlık

Dr. Ladera, what is excited delirium?

Dr. Ladera, uyarılmış çılgınlık nedir?