English-Turkish translations for deliverance:

kurtuluş · other translations

deliverance kurtuluş

Zeus, help us. they prayed to Zeus for deliverance.

Zeus bize yardım et! kurtuluş için Zeus'a dua ettiler.

Truly, life is hell and death's rough hand our only deliverance.

Gerçekten, hayat bir cehennem ve ölümün soğuk eli bizim için tek kurtuluş.

Well, we must all pray for deliverance, then.

O zaman hepimiz kurtuluş için dua etmeliyiz.

Click to see more example sentences