English-Turkish translations for delude:

kandırmak · other translations

delude kandırmak

Meg, Meg, Meg, my sweet deluded little minion.

Meg, Meg, Meg, tatlı kandırılmış küçük bebeğim

You deluded her, but to me, everything about you's offensive.

Onu kandırdın, ama beni Hakkındaki her şey çok nahoş.

I'm not deluding myself, Herrmann.

Ben kendimi kandırmıyorum, Herrmann.

Click to see more example sentences