English-Turkish translations for demarcate:

ayırmak., ayırmak · other translations

demarcate ayırmak., ayırmak

One word, two syilables demarcation.

Bir deyim, iki kelime "sınırları ayırmak".