English-Turkish translations for demented:

çılgın · bunak · kaçık · deli · other translations

demented çılgın

There is something seriously demented about you, do you know that?

Burada ciddi olarak senin hakkında çılgın bir şey var, bunu biliyor musun?

Demented and sad, but social, right?

Çılgın ve üzücü ama sosyal doğru mu?

Well, I wish I could live like a demented God.

Keşke ben de çılgın bir tanrı gibi yaşayabilsem.

Click to see more example sentences
demented bunak

Hey, Stanley, you demented old circus monkey, you!

Stanley! Seni bunak, yaşlı sirk maymunu seni!

Hey, Carrie, you demented old circus monkey!

Selam, Car, seni bunak, yaşlı sirk maymunu!

A demented old circus monkey?

Bunak, yaşlı bir sirk maymunu" mu?

Click to see more example sentences
demented kaçık

Okay, you're clearly a demented pervert, so let me ask you something.

Tamam, sen belli ki kaçık bir cinsel sapıksın, sana bir soru sormama izin ver.

She's old and demented, but she remembers the children.

Kadın yaşlı ve biraz kaçık ama çocukları hatırlıyor.

It's like some demented fairy tale.

Kaçık bir peri masalı gibi.

Click to see more example sentences
demented deli

Please ignore them; they are demented.

Lütfen onlara aldırma; onlar deli.

Isn't that demented,s that a grown man's happiness depends on whether a nine-year-old catches a pop-up?

Bu delice değil mi? Yetişkin bir adamın mutluluğu dokuz yaşında bir çocuğun bir topu yakalamasına bağlı.

Uh, insane, demented, delusional, stupid.

Ah, çılgınca, delice, hayalci, aptalca.

Click to see more example sentences