English-Turkish translations for demigod:

yarı Tanrı · other translations

demigod yarı Tanrı

In a way, he is a demigod.

Bir bakıma o bir yarı tanrı.

There are no demigods, you fucking pagan!

Yarı-tanrı diye bir şey yoktur seni lanet pagan.