English-Turkish translations for demise:

ölüm · ölmek · other translations

demise ölüm

Or maybe a Greek demise.

Ya da belki bir Yunan ölümü.

For humane, quick and painless demise.

İnsancıl, hızlı Ve acısız bir ölüm için

Looks like Buzzie's demise is going to be good for business.

Buzzie'nin ölümü için çok iyi olacak gibi görünüyor.

Click to see more example sentences
demise ölmek

Pray for a quick demise, young chipmunk.

Çabuk ölmek için dua et genç sincap.

Don Hollenbeck, a graduate of the demised pinko publication PM attacked conservative papers with sly and slanted propaganda.

Ölmüş bir yayın olan PM'den yetişen Don Hollenbeck muhafazakar gazetelere sinsi ve önyargılı bir propagandayla saldırdı.