English-Turkish translations for demolish:

yok etmek · yıkmak · tahrip etmek · tahrip · other translations

demolish yok etmek

Whatever performance this Sim puts on, remember: We are only demolishing artificiality!

Bu simülatör nasıl bir performans sergilerse sergilesin biz sadece yapaylığı yok ediyoruz.

Either that, or demolish it.

Ya da, onu yok etmeden.

demolish yıkmak

The president demolishes, Harriburton rebuilds.

Başkan yıkar, Harriburton da inşa eder.

demolish tahrip etmek

A giant tree branch came through the window and demolished it.

Dev bir ağaç dalı camdan geldi ve onu tahrip etti.

demolish tahrip

A giant tree branch came through the window and demolished it.

Dev bir ağaç dalı camdan geldi ve onu tahrip etti.