English-Turkish translations for demolish:

yok etmek · yıkmak · tahrip etmek · tahrip · other translations

demolish tahrip etmek

A giant tree branch came through the window and demolished it.

Dev bir ağaç dalı camdan geldi ve onu tahrip etti.