English-Turkish translations for demonstrate:

gösteri · göstermek · gösteri yapmak · kanıtlamak · sergilemek · other translations

demonstrate gösteri

Now, for the next demonstration, I actually need a couple of volunteers To help me out.

Şimdi, bir sonraki gösteri için bana yardım edecek bir çift gönüllüye ihtiyacım var.

You want a little demonstration?

Küçük bir gösteri ister misin?

A little demonstration.

Küçük bir gösteri.

Click to see more example sentences
demonstrate göstermek

Private Stansbury and myself are gonna demonstrate how this ritual is really done.

Özel Stansbury ve Kendimi göstermek edeceksin Bu ritüel gerçekten nasıl yapılır.

You've demonstrated an emotional weakness for children and women.

Kadınlar ve çocuklar için duygusal bir zayıflık gösterdin.

Mary Jane Beth Sue will demonstrate.

Mary Jane Beth Sue sizlere gösterecek.

Click to see more example sentences
demonstrate gösteri yapmak

And Professor Bernstein is doing a Tai Chi demonstration.

Ve Profesör Bernstein de bir Tai Chi gösterisi yapıyor.

Let me make a demonstration for you.

Senin için bir gösteri yapmama izin ver.

Please, don't make a demonstration yet.

Lütfen, lütfen, henüz gösteriler yapmayın.

Click to see more example sentences
demonstrate kanıtlamak

I'll send him a sign, a little demonstration to prove that I'm still strong.

Ona bir işaret göndereceğim, Hala güçlü olduğumu kanıtlayacak ufak bir gösteri.

Organism demonstrated alpha properties and attacked itself to establish a single dominant cell.

Organizma alfa özelliklerini kanıtladı ve tek başına saldırdı kurmak için tek baskın hücre.

demonstrate sergilemek

Amelia Earhart demonstrates her flying prowess and adventurous spirit.

Amelia Earhart uçma becerilerini ve maceracı ruhunu sergiler.