English-Turkish translations for demonstration:

gösteri · tanıtım · kanıt · gösterge · gösterim · demonstrasyon · kanıtlama · ispat · other translations

demonstration gösteri

Now, for the next demonstration, I actually need a couple of volunteers To help me out.

Şimdi, bir sonraki gösteri için bana yardım edecek bir çift gönüllüye ihtiyacım var.

You want a little demonstration?

Küçük bir gösteri ister misin?

A little demonstration.

Küçük bir gösteri.

Click to see more example sentences
demonstration tanıtım

We've prepared a little demonstration.

Sizin için küçük bir tanıtım hazırladık.

We had a five-minute demonstration, that's all, and that's not training.

Beş dakikalık bir tanıtım vardı. Hepsi buydu ve eğitim değildi.

demonstration kanıt

Do you want a demonstration?

Bir kanıt ister misin?

This is a very pretty demonstration. But that's not a footmark.

Bu bir hayli fazla kanıt. fakat bu bir ayak izi değil.

demonstration gösterge

Wedding gifts are a demonstration of that.

Evlilik hediyeleri de bunun bir göstergesi.

And now, another demonstration of our superiority.

Ve şimdi de, üstünlüğümüzün bir göstergesi daha.

demonstration gösterim

Oh, yes, a demonstration.

Evet. Evet. Bir gösterim.

demonstration demonstrasyon

Madame requires one demonstration model and a quiet place to test it.

Madam bir demonstrasyon modeli ve denemek için sessiz bir yer ister.

demonstration kanıtlama

It's a demonstration.

Bu bir kanıtlama.

demonstration ispat

The thing is, it says here "demonstrable arguments".

Sorun şu ki, burada "İspatı mümkün argümanlar" diyor.