English-Turkish translations for denmark:

Danimarka, Danimarka. · other translations

denmark Danimarka, Danimarka.

At the same time, Hitler launched a surprise offensive against Denmark and Norway.

Aynı zamanda Hitler, Danimarka ve Norveç'e karşı sürpriz bir saldırı düzenliyordu.

Finland, Sweden, Denmark, United States Cuba, Chile, Argentina, Uruguay.

Finlandiya, İsveç, Danimarka, ABD Küba, Şili, Arantin, Uruguay

Denmark has got a new government.

Danimarka'nın yeni bir hükümeti var.

Click to see more example sentences