English-Turkish translations for dental:

diş · dişçi · dişçilik · dişsel · other translations

dental diş

See, tooth decay can't be sad until toothbrush and dental floss have gotten rid of him.

Bak, diş fırçası ve diş ipi ondan kurtulana kadar diş çürüğü üzgün olamaz.

Yeah, well, those aren't benefits like dental insurance.

Evet, bunlar diş sigortası faydaları gibi değiller.

I checked her dental records, too, Castle.

Diş kayıtlarını da kontrol ettim Castle.

Click to see more example sentences
dental dişçi

According to your cell phone records and his dental records, his name was Edward Ramirez.

Senin cep telefonu kayıtlarına ve onun dişçi kayıtlarına göre adamın adı Edgar Ramirez.

Then why didn't he cancel his dental appointment?

O zaman neden dişçi randevusunu iptal etmedi?

I screwed a dental hygienist named Gerty three months later.

Üç ay sonra Gerty diye bir dişçi hijyenistini becerdim.

Click to see more example sentences
dental dişçilik

The man's a total disgrace to the dental profession.

Bu adam dişçilik mesleği için tam bir yüz karası..

Your your dental training?

Senin dişçilik eğitimine mi?

Vik Bhatia's Bye-bye, Bombay, Hello, Dental School.

Vik Bhatia'dan Elveda Bombay, Merhaba Dişçilik Fakültesi.

Click to see more example sentences
dental dişsel

And a dental plan for the cavity triplets?

Ve çürük üçlü için dişsel bir plan?