English-Turkish translations for departed:

rahmetli · ölmüş · other translations

departed rahmetli

Our dearly departed hitman, Alonso Garcia, was an ex-con.

Rahmetli suikastçımız Alonso Garcia da eski bir mahkummuş.

And my dear departed mother.

Ve sevgili rahmetli anneme.

In memory of the not-so-dearly departed herr Spielmann

Çok da sevmediğimiz, rahmetli Herr Spielman için

departed ölmüş

The recently departed Tony Aldon, Oakland, California.

Geçenlerde ölmüş, Tony Aldon, Oakland, California.

And like our drunkly departed Freddie, this victim was venom-free and stinger-free, yet he swelled up like he was in anaphylactic shock.

Tıpkı ölen sarhoşumuz Freddie gibi bu kurban da ne zehirlenmiş ne de sokulmuş ama yine de anafilaktik şoka girmiş gibi şişmiş.