English-Turkish translations for departure:

kalkış · ayrılış · gidiş · hareket · ayrılma · çıkış · other translations

departure kalkış

Flight attendants, please prepare for departure.

Uçuş görevlileri, lütfen kalkış için hazırlanın.

All decks, this is Captain Pike. Prepare for immediate departure.

Tüm güverteler, Kaptan Pike konuşuyor, kalkış için hazırlanın.

So, is everything ready for our departure?

Peki kalkış için her şey hazır mı?

Click to see more example sentences
departure ayrılış

But it was a really traumatic departure.

Fakat gerçekten çok sarsıcı bir ayrılıştı.

Standard port three departure approved.

Standart geçit üç ayrılış onaylandı.

The transport is ready for departure.

Nakliye gemisi ayrılmak için hazır.

Click to see more example sentences
departure gidiş

His sudden departure was a surprise.

O ani gidiş sürpriz mi oldu?

A joyous arrival to a sad departure

Neşeli bir geliş, hüzünlü bir gidiş.

Can you please play Finizio's arrival and departure side-by-side?

Finizio'nun gidiş gelişini yan yana oynatabilir misin?

departure hareket

A departure toward an unknown world.

Bilinmeyen bir dünyaya doğru hareket.

Purchase and departure point Poughkeepsie, New York.

Satın alma ve hareket noktası Poughkeepsie, New York.

departure ayrılma

Please prepare for departure.

Ayrılma için lütfen hazırlanın.

Or, um, what about Dr. Streiten's departure from the Triskelion?

Ya da Dr. Streiten'ın Triskelion'dan ayrılma tarihinden başlamaya ne dersin?

departure çıkış

But we had boarded for departure.

Ama biz ayrılmak için yola çıkmıştık.

Airports given all departures.

Havaalanı tüm çıkışları verdi.