English-Turkish translations for depending:

bağlı · bağımlı · other translations

depending bağlı

I know how hard this must be for you, but everything depends on this operation.

Senin için ne kadar güç olduğunu biliyorum. Ama her şey bu operasyona bağlı.

Well, it depends on how violent the death.

Ne kadar şiddetli bir ölüm olduğuna bağlı.

Depends on what kind of horses.

Ne tür atlar olduğuna bağlı.

Click to see more example sentences
depending bağımlı

It's very hard to have someone sick and dependent on you.

Hasta ve sana bağımlı birinin olması çok zor bir şey.

Bigger furnaces, more machines, and the workers more dependent.

Daha büyük fırınlar, daha fazla makineler, daha bağımlı işçiler.

Exactly. I think Jasmine may be dependent on Cordelia.

Aynen öyle, bence Jasmine Cordelia'ya bağımlı olabilir.

Click to see more example sentences