English-Turkish translations for depict:

tasvir · tasvir etmek · göstermek · tarif · other translations

depict tasvir

That's why we're depicted as animal-like creatures on the tomb walls.

Bu yüzden mezar taşlarında hayvan benzeri yaratıklar olarak tasvir ediliriz.

St. John the Evangelist, who was always depicted with an eagle, and he's called the Eagle of Patmos.

St. John Evangelist, hep bir kartal ile tasvir edilirdi. Ve ona Patmos'un kartalı derlerdi.

ALCAZAR: This sacred mosaic depicts our goddess of beauty.

Bu mukaddes mozaik, güzellik tanrıçamızı tasvir ediyor.

Click to see more example sentences
depict tasvir etmek

St. John the Evangelist, who was always depicted with an eagle, and he's called the Eagle of Patmos.

St. John Evangelist, hep bir kartal ile tasvir edilirdi. Ve ona Patmos'un kartalı derlerdi.

ALCAZAR: This sacred mosaic depicts our goddess of beauty.

Bu mukaddes mozaik, güzellik tanrıçamızı tasvir ediyor.

Why are gods depicted in this way?

Neden tanrılar bu şekilde tasvir edildi?

Click to see more example sentences
depict göstermek

'This picture depicts death

Bu resim ölümü gösteriyor.

This photo depicts death.

Bu fotoğraf ölümü gösteriyor.

depict tarif

They depict you as cunning, cultured, very intelligent.

Seni kurnaz, kültürlü ve çok zeki biri olarak tarif ediyorlar.