English-Turkish translations for deploy:

açmak · yayılma, yayılma. · yerleştirmek · other translations

deploy açmak

Landing gear deployed.

İniş takımları açıldı.

The airbag deployed before the crash, not after.

Hava yastığı kazadan sonra değil önce açılmış.

Heat shield deployed event.

Isı kalkanı açıldı" olayı.

Click to see more example sentences
deploy yayılma, yayılma.

Standard flanking deployment, right?

Standart yan yayılma, değil mi?

Plan for tactical deployment, Chief?

Taktik yayılma planı şef?

deploy yerleştirmek

Captain Janeway's deploying it now.

Kaptan Janeway şu anda yerleştiriyor.