English-Turkish translations for deploy:

açmak · yayılma, yayılma. · yerleştirmek · other translations

deploy yayılma, yayılma.

Standard flanking deployment, right?

Standart yan yayılma, değil mi?

Plan for tactical deployment, Chief?

Taktik yayılma planı şef?