deploying

Addtional Deployment Ishida Mitsuo, Sasamoto Eri, Yamamoto Takafumi, Inoue Kaoru

Ek Sevkler Ishida Mitsuo, Sasamoto Eri, Yamamoto Takafumi, Inoue Kaoru

Nova deployment authorization ten break alpha strike strike strike.

Nova savaş düzeni izni verildi. On ara alfa vuruş vuruş vuruş.

These soldiers were deployed too and we need information

Bu askerler de görevlendirilmişti. Ve bize bilgi lazım.

Go ahead and deploy red and blue teams.

Devam edin kırmızı ve mavi takımları çıkarın

I'll deploy you to another province. Choose for yourself.

Seni başka bir ilde konuşlandıracağım sen kendin seç

It is a troop deployment code.

Bu, bir birlik konuşlanma kodu.

Give me a team deployment plan.

Bana bir ekip yerleşim planı verin.

Deploy lower air brakes now.

Alt hava frenlerini şimdi bırak.

Ask yourself why an antenna won't deploy on a deep-space probe.

Bir antenin, neden bir uzay sondasına konulamadığını kendine bir sor.

I want a clean deployment.

Temiz bir mevzilenme istiyorum.