English-Turkish translations for depress:

moralini bozmak · sıkmak · canını sıkmak · üzmek · öldürmek · other translations

depress moralini bozmak

This is so depressing.

Bu çok moral bozucu.

This place is depressing.

Bu mekan moral bozucu.

This is depressing.

Bu moral bozucu.

Click to see more example sentences
depress sıkmak

I'm here with a bunch of single girlfriends, and it is super depressing.

Buraya bir grup bekâr kız arkadaşlarımla geldim ve bu acayip sıkıcı bir şey.

Why life is so sad and depressing, every day.

Neden hayat, her gün çok üzücü ve sıkıcı?

No, probably not more depressing than that.

Hayır, muhtemelen ondan daha sıkıcı değildir.

Click to see more example sentences
depress canını sıkmak

This is really depressing to me.

Bu benim için çok can sıkıcı.

Oh, Mum, this is so depressing.

Anne, bu çok can sıkıcı.

Yeah, it's so depressing.

Evet, çok can sıkıcı.

Click to see more example sentences
depress üzmek

Why life is so sad and depressing, every day.

Neden hayat, her gün çok üzücü ve sıkıcı?

You know what's really depressing?

Ne çok üzücü, biliyor musun? Ne?

It's pretty depressing if it was a cat.

Eğer bu bir kedi idiyse çok üzücü.

Click to see more example sentences
depress öldürmek

Not long after, he fell into a deep depression and died of lou gehrig's disease.

Kısa süre sonra da derin bir bunalıma girdi ve Lou Gehrig hastalığından öldü.

It was just after Mom died, Piotr's depression

Sadece şeydi Annem öldükten sonra, Piotr'un bunalımı