English-Turkish translations for deprive:

etmek · mahrum etmek · mahrumiyet · yoksun bırakmak · other translations

deprive etmek

And he dares to deprive me of a pleasure unique in Sogo An earthling.

Ve Sogo'da eşi olmayan bir eğlenceden beni mahrum etmeye kalkıştı Bir Dünyalı.

You didn't exactly deprive yourself.

Sen kendini bir şeyden mahrum etmedin.

Don't deprive us of them.

Bizi onlardan mahrum etme.

Click to see more example sentences
deprive mahrum etmek

And he dares to deprive me of a pleasure unique in Sogo An earthling.

Ve Sogo'da eşi olmayan bir eğlenceden beni mahrum etmeye kalkıştı Bir Dünyalı.

You didn't exactly deprive yourself.

Sen kendini bir şeyden mahrum etmedin.

Don't deprive us of them.

Bizi onlardan mahrum etme.

Click to see more example sentences
deprive mahrumiyet

The got doctors' files, psych evals, endurance scores, deprivation training, combat, tactical.

Doktorların dosyaları, zihinsel kontroller, dayanıklılık seviyeleri mahrumiyet eğitimi, dövüş, taktik eğitim.

Typical cult indoctrination, food and sleep deprivation.

Tipik tarikat beyin yıkaması yiyecek ve uyku mahrumiyeti.

How many 'p's in 'deprivation'?

Mahrumiyet"te kaç "t" var?

deprive yoksun bırakmak

Is this a trick to deprive me of my inheritance?

Bu beni mirastan yoksun bırakmak için bir numara mı?