English-Turkish translations for derision:

alay · hor görme · other translations

derision alay

Outbursts in the form of constant murmurs and derision shouting profanity and abuse

Devamlı mırıltı ve küfür içerikli alay şeklinde parlamalar ve taciz

Sweet Clyde, laugh derisively at him.

Sweet Clyde, kendisine alaycı bir şekilde gül.

derision hor görme

Anything was more tolerable than this derision.

Her şey bu hor görmeden daha katlanılırdı.