English-Turkish translations for desalination:

tuzdan arındırma · other translations

desalination tuzdan arındırma

A desalination technique that can yield potable water within seconds.

Saniyeler içinde içilebilir su üreten bir tuzdan arındırma tekniği.

Dubai has no water, but it can afford to expend immense amounts of energy to desalinate seawater and build the world's highest skyscrapers.

Dubai'de su yok ama muazzam enerji harcayarak deniz suyunu tuzdan arındırmaya ve Dünya'nın en yüksek gökdelenini inşa etmeye yetecek gücü var.

Dubai has no water, but it can afford to expend immense amounts of energy to desalinate seawater and build the highest skyscrapers in the world.

Dubai'de su yok, ama muazzam enerji harcayarak deniz suyunu tuzdan arındırmaya ve dünyanın en yüksek gökdelenini inşa etmeye yetecek gücü var.