English-Turkish translations for descendant:

soy · Torun · oğul · other translations

descendant soy

So, many centuries later, her descendants created the hunters to find him, cure him, and kill him.

Yüzyıllar sonra onun soyundan gelenler onu bulmak, tedavi etmek ve öldürmek için avcılar yarattı.

Are uou Samuel James Witwicky, descendent of Archibald Witwicky?

Archibald Witwicky soyundan gelen Samuel Witwicky sen misin?

He is a Red Rackham's descendent.

Neden? O Kızıl Rackham'ın soyundan.

Click to see more example sentences
descendant Torun

Genghis Khan's captured descendant cannot be executed.

Cengiz Han'ın tutsak torunu idam edilemez.

Utopia was founded by Superman's descendants.

Ütopya Süpermen'in torunları tarafından kuruldu.

Today, their descendants tell an extraordinary story.

Bugün, onların torunları sıradışı bir hikaye anlatıyorlar.

Click to see more example sentences
descendant oğul

Lam Ping Gi, descendant of Master Lam?

Lam Ping Gi, Usta Lam'ın oğlu?

These are their angry, mutant descendants.

Bunlar onların kızgın, mutant oğulları.

Earl King and his two sons, Tyler and Francis, descendents of a Senescent Dynasty.

Earl King ve iki oğlu Tyler ve Francis Yaşlanan Soyun geride kalanları.