English-Turkish translations for descent:

iniş · köken, kökenli · soy · alçalma · asıllı · other translations

descent iniş

Even for a highly trained professional climber like Ted, it's a dangerous descent.

Ted gibi iyi eğitim görmüş profesyonel bir tırmanıcı için bile tehlikeli bir iniş.

Crew, prepare for emergency descent.

Mürettebat acil iniş için hazır olun.

Repeat, shots fired. crew, prepare for emergency descent.

Tekrarlıyorum, ateş edildi. Tüm mürettebat, acil iniş için hazırlansın.

Click to see more example sentences
descent köken, kökenli

Eli Cohn, Israeli descent, former Mossad agent.

Eli Cohn, İsrail kökenli, eski bir Mossad ajanı.

Uh, no one of Middle Eastern descent?

Orta Doğu kökenli kimse yok değil mi?

Are you not Irish descent?

İrlanda kökenli değil misiniz?

Click to see more example sentences
descent soy

And you, Fräulein Braun, are you of Aryan descent?

Ve siz, Bayan Braun, Aryan soyundan geliyorsunuz?

That rabbit is of holy descent!

O tavşan, kutsal bir soydan geliyor!

descent alçalma

Descent rate increasing.

Alçalma oranı artıyor.

descent asıllı

Ahmed Toubali, bicycle courier of Algerian descent

Cezayir asıllı bisikletli kurye, Ahmed Toubali.